ชลประทานคลินิก  
ตรวจรักษาโรคทางกระดูก
และข้อ ตรวจโรคทั่วไป


100/7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด
ใกล้ ธ.กสิกรไทย ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

กดดู แผนที่ คลินิก

โทร. 080 417 2420
.. Chaya Grop ..


ห้องพักชยา

ภัตตาคารผักเขียว
สถานนันทนาการ.
สนามแบดมินตัน


นายแพทย์ ปิยะพงศ์ อินทรสมพันธ์
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
ศัลยศาสตร์ ออร์โทพีดิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

... Arthroplasty ...
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
Faculty of Medicine
Ramathibodi Hospital


  โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนของข้อเข่า ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเสื่อมตามอายุ บางส่วนเกิดตามมาหลังจากการบาดเจ็บของข้อเข่า หรือการติดเชื้อในเข่า ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีกระดูกบางส่วนหนาตัวขึ้น กระดูกมีการเสียดสีกันเวลาลงน้ำหนัก ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวดเข่าเรื้อรัง รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน
  -- อาการแสดง --
   • มีข้อเข่าโก่งงอผิดรูป
   • มีอาการปวดเข่าเวลาเปลี่ยนท่าทางจากนั่งเป็นยืน
   • มีอาการปวดเข่าเวลางอเข่ามาก ๆ เช่น นั่งยอง ๆ, นั่งพับเพียบ, นั่งคุกเข่า, นั่งขัดสมาธิ
   • มีอาการปวดเข่าเวลาเดินขึ้น-ลงบันได
   • ข้อเข่าติดยึด เหยียด-งอได้ไม่สุด
  -- การรักษา --
  1. การรักษาโดยไม่ผ่าตัด
   1.1 การรักษาโดยไม่ใช้ยา
   - การออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า ช่วยลดอาการปวดเข่า เสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
   - ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินมาตรฐาน (คำนวณโดยใช้ BMI)
   - หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการงอเข่ามาก เช่น การนั่งพับเพียบ, นั่งยอง ๆ, นั่งขัดสมาธิ, นั่งคุกเข่า,
   การเดินขึ้นลงบันไดบ่อย ๆ
   1.2 การรักษาด้วยยา
   วัตถุประสงค์ เพื่อลดอาการปวด ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานข้อเข่าได้ดีขึ้น
   สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ ยาที่ใช้ ได้แก่ ยาแก้ปวด
   ยาต้านการอักเสบ ยากลุ่มอนุพันธ์ของมอร์ฟีน ยาบำรุงผิวข้อกระดูกอ่อน
   ยาทาแก้ปวดเฉพาะที่ ยาฉีดเข้าเข่าทั้งที่เป็นสเตียรอยด์และไม่เป็นสเตียรอยด์
  2. การรักษาโดยการผ่าตัด
   2.1 การผ่าตัดจัดแนวกระดูกข้อเข่า เป็นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวแรงที่กระทำต่อผิวข้อเข่า
   ให้ลดแรงที่ลงในผิวข้อเข่าด้านที่มีปัญหา ให้แรงไปลงด้านที่ไม่มีปัญหาแทน
   ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดเข่าลดลง
   2.2 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เป็นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทดแทนข้อเข่าเดิมที่เสียไป
   โดยอาจเป็นแบบเปลี่ยนบางส่วนหรือเปลี่ยนทั้งหมด ซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเหมาะสมสำหรับ
   ผู้ป่วยที่มีความเสื่อมของข้อเข่ามาก ที่การรักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผลการรักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล

  หากมีข้อสงสัย สามารถปรึกษา นายแพทย์ ปิยะพงศ์ อินทรสมพันธ์
   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนกศัลยกรรมกระดูก ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ รพ.ชลประทาน
   หรือที่ ชลประทานคลินิกเวชกรรม ปากเกร็ด (ใกล้กับธนาคารกสิกรไทย ปากเกร็ด นนทบุรี)


    Design and Powered by Preecha Intarasompun ID line / Tel. 089 998 9202